Du er her: Hjem KONTAKT OSS

Personvernerklæring

20. 07. 2018

Denne personvernerklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Torsken kommune i forbindelse med innsamling og bruk av personopplysninger. Ved bruk av våre elektroniske løsninger ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

Torsken kommune som forvaltningsorgan
Virksomheter, kontorer og andre som forbereder saker og fatter vedtak, er organer som utgjør forvaltningen i kommunen.

Rett til personvern og taushetsplikt
Enhver som utfører tjeneste for et forvaltningsorgan, plikter å forhindre at andre får adgang eller kjennskap til det han eller hun får vite om noens personlige forhold.

Lov om behandling av personvern
Personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger av 1. januar 2001 (personopplysningsloven) med tilhørende forskrifter.

Behandlingsansvarlig
Rådmannen har det øverste ansvar for at behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende lover og avtaleverk.

Formålet med behandlingen av personopplysninger
Opplysninger du fyller inn, oversendes elektronisk til Torsken kommune. Opplysningene gjør kommunen i stand til å utføre saksbehandlingen av din henvendelse.

Torsken kommune ønsker å gi innbyggerne et digitalt svar på henvendelsene som sendes inn. Det krever at vi må være sikre på at mottaker er riktig person. Du blir derfor anmodet om å fylle inn fødselsnummer i enkelte skjema. Alle personopplysninger vil bli behandlet fortrolig og vil utelukkende bli brukt til saksbehandlingen av saken innsendingen gjelder. Fødselsnummer vil aldri vises på offentlige tilgjengelige dokumenter.

Personopplysninger
Dersom du føler at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen, samtykker du til lagring av innhentede data om deg. Samtykket gis som en godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene.

Lagring av opplysninger
Opplysningene du har tastet/sendt inn vil ikke være tilgjengelig for mottaker før du bestemmer deg for å sende inn søknaden/forespørselen. Når du har valgt innsending, har du samtidig samtykket i at kommunen kan motta og lagre disse opplysningene.

Sikker dataoverføring
Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og vår server foregår via sikret datakommunikasjon. Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene.

Rett til innsyn/sletting av personopplysninger
Du kan når som helst be om å få se opplysningene du har sendt inn. Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige kan du be om å få opplysningene slettet.

Vi sletter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven og arkivloven.

Unnlatt samtykke
Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du heller ikke kunne benytte elektronisk dialog. Du må da ta kontakt med fellesadministrasjonen, jfr. informasjon nedenfor.

Aldersgrense
Du bekrefter at du er over 18 år.

Henvendelser
Torsken kommune har etablert ordning med personvernombud som du kan kontakte dersom du har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger. Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte for ansatte og innbyggere.

Personvernombudet kan kontaktes på e-post eller på telefon til Per-Arne Andreassen 45228680.

       

Service_large

Velkommen til servicetorget

18. 11. 2014

Alle innbyggere er velkommen til servicetorget, her kan man få utført kommunale tjenester, bruke internett, lese dagsaviser samt få seg en kopp kaffe mens man gjør dette.

Åpningstider er:

Mandag - fredag: kl 08:00-15:00


 

 

Kontaktinformasjon
Adresse: Herredshusveien 11
Postnr./-sted: 9380 GRYLLEFJORD

Telefon: 400 01502

Telefaks: 778 55120

Kommunenummer: 1928

Org.nr: 939900993

E-post: postmottak@torsken.kommune.no

Kommunens mottak av e-post er en åpen og usikret tjeneste. Vi ber derfor om at du ikke sender sensitiv informasjon til oss via e-post. Vi anbefaler videre at e-post sendes til vårt postmottak, de vil sende din henvendelse videre til riktig saksbehandler.

 

Vakttelefon teknisk
Nord: 466 36816
Sør:   778 73070
 
Avhengig av saksbehandlers tilgjengelighet, gis det råd og veiledning ved muntlige henvendelser eller personlig oppmøte.
Fortrinnsvis anbefaler vi publikum å avtale besøk på forhånd. For nærmere oversikt henvises til oversikt over ansatte og fagområder.