Endelig vedtak av Kystplan II for Midt- og Sør-Troms

DEL:
Vedtak KS 63/19 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Torsken kommunestyre planforslaget til Kystplan II for Midt- og Sør-Troms for eget sjøareal som består av:   - Plankart for kommunens sjøareal, datert 6.9.2019 - Planbestemmelser, datert 6.9.2019 - Planbeskrivelse med vedlegg, datert 6.9.2019.   
Planen trer i kraft når innsigelser knyttet til bestemmelsene §§ 4.11, 6.4 og 6.5 frafalles.