Du er her: Hjem Om Torsken
gryllefjord sommer_150x109

Velkommen til Torsken kommune

DEL:
Torsken kommune ligger ytterst på eventyrøya Senja i Troms og har i underkant
av 1000 innbyggere. Landarealet er på 246 km2. Gryllefjord er
administrasjonssted og ligger som de andre bygdene i kommunen vakkert og
dramatisk til ved foten av høye og bratte fjell.
På grunn av sin strategiske beliggenhet i forhold til de store fiskefeltene utenfor Troms, har fiskerier og fiskeindustri en sentral plass i kommunens næringsliv.
Lange og dype fjorder gir fordeler ved oppdrettsvirksomhet og fjordfiske.
Torsken er den mest fiskeriavhengige kommunen i Troms.
 
Kommunevåpenet
Torskens kommunevåpen er et ankerkors i gult på svart bakgrunn.
Ankerkorset er et eldgammelt kristent symbol som har blitt brukt i kirker særlig i kystnære strøk.
Korset symboliserer på den ene siden kampen for tilværelsen (korset) og på den annen side ei trygg havn (ankeret).
På denne måten sier våpenet noe om kommunens beliggenhet på ei værhard kyststrekning og om utfordringene folket står overfor i barske omgivelser.
 
Reiseliv er satsingsområde.
Her fins mange kvaliteter for opplevelser og aktiviteter i en variert og spennende natur, både på hav og land.
Kort kan nevnes flotte muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.
Både enkle og mer krevende turmuligheter i terrenget for alle aldersgrupper.
Kanskje kan dette innby til nærmere utforskning: - Fiskeværet Gryllefjord, det tettest bebygde stedet i Troms fylke - Fergesamband til Andenes (hvalsafari, rakettskytefelt m.v.) i sommermånedene - Turistvegen Gryllefjord - Botnhamn, ferdigstilles i 2010.
En reise langs yttersida av øya som er helt spesiell, variert og vakker - Tilrettelagte muligheter for å se fornminner og byggverk fra fortida.
Bl.a. kan nevnes Torsken kirke fra 1784, kulturveien i Sør-Torsken med stoppunkter på tufter etter boplasser fra steinalder, jernalder og middelalder, jernaldergraver, svære avfallshauger fra Middelalder (gårdshauger), jernvinneanlegg, samiske boplasser m.v. - Turstier - Ånderdalen nasjonalpark som strekker seg ned til kysten (åpnes 2004) - Naturreservater og naturvernområder.
En fantastisk øyverden med spor fra ei fortid med stor aktivitet .
Veistrekninger over fjellterreng og med "hårnålssvinger" bratt ned mot fjordene.
Reiselivsanlegg med båtutleie og tilrettelagte turer