Endring av adressenavnene Kirkeveien og Gårdsveien

DEL:

Endring av adressenavnene Kirkeveien og Gårdsveien og informasjon om flytting av startpunkt til Finnesveien i forbindelse med ny bro.

Vedtak KS 52/19 Med hjemmel i stedsnavnloven § 7 første ledd og matrikkelforskriften § 51 forandres adressenavn i Torsken kommune som følger:

  • Kirkeveien endres til Øvergårdan
  • Gårdsveien endres til Sifjordveien