Kjære innbygger i Senja kommune

DEL:

Kjære innbygger i Senja kommune

Det nærmer seg et nytt og historisk år. Fra 1.1.2020 bor vi alle i en ny kommune – Senja.
Du vil få de samme tjenestene fra kommunen som før.
Skolen, barnehagen, legen og sykehjemmet ditt er for eksempel det samme som før.
Hvis kommunen gjør endringer som får betydning for deg, får du beskjed. 

Generelt kan vi nevne at:

  • Avtaler om eFaktura eller Avtalegiro opprettet etter 15. september 2019 med en av de fire kommunene som slås sammen, må lages på nytt for Senja. Mottar du papirfaktura for kommunale gebyrer, skatt, og tjenester, vil du fortsatt få det.
  • Du trenger ikke gjøre noe nytt med søknader og saker som allerede er til behandling i en av de fire kommunene. Alt overføres til Senja kommune, og behandles som normalt. Saken kan likevel ha fått ny saksbehandler.  
  • Noen eiendommer får nytt gårds- og bruksnummer. Det krever ikke tinglysning eller ekstra utgifter for innbyggerne.
  • www.senja.kommune.no finner du fra nyttår informasjon og hjelp med kommunale tjenester. Husk at søknader og skjema har fått ny drakt. Du finner nye på nettsiden, kommunehusene, og på rådhuset på Finnsnes. E-post sendes til: post@senja.kommune.no
  • Du får også hjelp og svar fra ansatte på servicetorgene på alle kommunehus, og på rådhuset på Finnsnes.  Åpningstider er 09:00-15:00.
  • Viktige tjenester har samme telefonnumre som før. Noen numre kan bli byttet ut i den nye kommunen. Hjelp til å finne frem får du på nettsidene, servicetorgene og sentralbordet.  

 

  • Senja kommunes sentralbordnummer er: 77 87 10 00. Åpningstid 09:00-15:00. 

 

Vær med å bygge den nye kommunen

Det er valgt åtte lokalutvalg i Senja kommune. De er bindeleddet mellom innbyggerne, politikere og forvaltningen, og gjennom dem har du mulighet til å påvirke utviklingen i ditt nærområde. Bruk lokalutvalgene godt.

Administrativt og politisk er vi klar for å styre den nye kommunen sammen. Drivkraften for å skape et godt samfunn for alle i Senja kommune, er samlet i visjonen vår:

 «Senja kommune – et hav av muligheter. Sammen skaper vi en robust, livskraftig og attraktiv bo- og næringskommune». 

Visjonen gir oss tro på fremtiden, motivasjon, og noe å strekke oss etter. Den er bærebjelken i byggingen av Senja kommunes kultur og identitet.  Ikke bare for politikere og ansatte, men også for næring, organisasjoner, lag, foreninger og samfunnsliv. Og for alle innbyggere i Senja kommune.

 

Vi ønsker dere alle ei riktig god jul, og et godt nytt år.

 

Tom-Rune Eliseussen, ordfører                                                                                Hogne Eidissen, rådmann