Kunngjøring om foreslått årsbudsjett og økonomiplan 2020-2023

DEL:

Formannskapets innstilling til årsbudsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 er i henhold til Kommuneloven lagt ut til offentlig ettersyn på rådhusene i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy.

Eventuelle uttalelser til budsjettforslaget/økonomiplanen/betalingssatser og gebyrregulativ må gis skriftlig til Senja kommune v/rådmannen innen 06.12.2019 kl. 10.00. Kunngjøringen skjer i henhold til forvaltningslovens § 37.

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 skal behandles i Senja kommunestyre den 11.12.2019.

Les dokumentene her:
 
 
Finnsnes, 26.11.2019
 
Tom-Rune Eliseussen                                                          Hogne Eidissen
Ordfører                                                                               Rådmann