Du er her: Hjem Torsken menighet
flakirke_140x112

Kirka på Flakstadvåg.

DEL:
Anton Nilsa heter en velstandsmann som var bosatt på Halvardsøya på slutten av det forrige århundre. Han hjalp folk i mangt et knipetak, og religiøst interessert som han var, fikk han reist et stort forsamlingshus for fiskerne ute på øya. Dette huset betalte han i sin helhet.
 

Da han død i 1904, hadde han satt av et vesentlig beløp til huset, etter sigende et sted mellom 4-5000,- kr. Dette huset, det som i dag er selve kirkeskipet, ble senere flytta til Flakstad, og bygd som kapellkirke der. Det sies at forsamlingshuset i Haldvardsøya ble revet lenge før det blei oppført på Flakstad. Bygget lå lagra i flere år her på gården før gjenreisningen tok til i 1924-1925.
Jeg er blitt fortalt at det foregikk en liten kamp om å få beholde forsamlingshuset på øya, selv om fisket tok av, og det ble færre fiskere, men folket der ute tapte kampen.

Bygdefolket på Flakstad, med UL Utsyn i spissen, gjorde en stor innsats og mye gratis arbeide med å få flytta kirka og å få den oppført igjen på Flakstad. Her ble den offisielt innviet den 17. juni, 1926.
Tårnet og sakristiet skal visstnok være påbygd under gjenreisningen. Det ble på denne tida holdt mange basarer til inntekt for kapellet. I de senere år var det "Klubben" (ei nå nedlagt forening av kvinner i bygda) som sørget for fornying av inventaret.

Etter hvert ble det et problem at selve bygningen ikke ble holdt vedlike, hvilket var et kommunalt ansvar. Bygningen forfalt mer og mer, og til slutt var det så ille at man bestemte seg for å sette alle kluter til for at noe skulle bli gjort, slik at bygningen kunne berges før skadeomfanget ble for stort. Det ble satt mye fokus på kapellet i media, og under bispevisitasen fikk vi besøk av biskop Ola Steinholdt. Hav var nok uten tvil et viktig ledd i bygdas kamp for å bevare kapellet.

I dag er det satt i gang tiltak som gjør at man har fått igjen troen på at "kirka" fortsatt skal få ble en del av bygda i mange år fremover.
Vi fra bygda vil gjerne i denne anledning få lov til å takke alle de som har hjulpet oss, og bidratt for å få igangsatt restaureringsarbeidet. Personlig vil jeg spesielt få takke: Søndre Torsken Arbeiderlag, som fikk saken på dagsordenen til kommunen. Dernest vil jeg takke presten vår, Jan Sommerseth, som gjorde det han kunne for at vi skulle få besøk av biskopen. Og ikke minst vil jeg takke Biskop Ola Steinholdt, som tok seg tid til å besøke oss. Til slutt gjenstår det å takke Troms Folkeblad, som fanget opp saken og fulgte den opp i media.

Solveig Flakstad, 17.mars 2000.
-kirketjener-

 

flakirke