Du er her: Hjem Torsken menighet
bedehus_140x105

Bispebesøk til Berg og Torsken

DEL:
10.-14. oktober er det duket for høytidelig besøk fra bispekontoret til Berg og Torsken: Det er bispevisitas i prestegjeldet. For ni år siden (september 1998) var det biskop Ola Steinholt med følge som hadde tettpakka og gode dager rundt i fjordene, kirkene og skolene der ute. I høst, mens biskop Per Oskar Kjølaas har studiepermisjon, er domprost Herborg Finnset Heiene (tidligere Lenvik-kapellan og Sørreisaværing) fungerende biskop. Dermed blir det en kvinnelig biskop som skal besøke menighetene der landets første kvinnelige prest var (Ingrid Bjerkås, i 1961-65).
 
Som tema for visitasen har menighetsrådene valgt ”Kirka i nærmiljøet”. Det skal være den røde tråden på både gudstjenester og møter under visitasen, som en håper å få gode innspill og opplevelser fra. Temaet er valgt på bakgrunn av gode erfaringer i samarbeid og samhørighetsopplevelse, og med tillit til at kirka er viktig for mange. Det er også valgt med bakgrunn i at biskopen fjernet Torsken-prestestillingen, og det derfor er vanskelig å fylle de oppgavene vi så gjerne skulle ha gjort! Å være ”kirke med få ressurser” vil derfor også være et underliggende tema i møtene.
 
Gjennom temaet og arbeidet med visitasen (både før, under og etter) ønsker menighetsrådene ”å sette fokus på kirkas rolle og situasjon her hvor vi bor og lever. Vi ønsker å få snakka sammen og utvekslet erfaring og ønsker om hvordan kirka best kan bidra og fungere i samarbeid og felles liv med både enkeltmennesker, familier, kommune og andre lag og foreninger. Temaet skal belyses på gudstjenester og åpne samlinger, på møter mellom bispekontor og menighetsråd, og i møter med kommuneledelse, politikere og næringsliv.
 
Derfor håper vi at mange kommer på arrangementene, og også bidrar med innspill. Biskopen skal få inntrykk av hvordan kirka lever her ute – både det vi er gode på, og det vi mangler. Og vi, de forskjellige aktører og bærere av lokalsamfunn, kommune og kirkeliv, skal kunne få oppmuntring, konstruktive samtaler med dem og hverandre, kanskje se nytt på noe, og gå videre i håp og glede”, skriver soknepresten i menighetsbladet ”Yttersia”, som kommer med høstnummeret i dagene rett før visitasen. 
 
I tillegg til møter med menighetsråd og kommuneledelse, inviteres det til flere åpne arrangement:
 
Temakvelder: Kirka i nærmiljøet
Medby kapell onsdag kveld, Fiskarheimen i Senjahopen fredag kveld
Kveldene vil ha et åpent program med både allsang, bevertning og tid til prat, men også ha innledere / innspillere som skal komme med tanker om hva det betyr (hva som kan ønskes, og hva som er erfart) å ha og være kirke i nærmiljøet. Dermed blir det både en mulighet til å hilse biskopen, og til tanker om hvordan folk her vil ha kirka si. Vel møtt!
 
Skolegudstjenester i Berg og på Medby – familiegudstjeneste i Gryllefjord
På Medby blir det familiegudstjeneste for oppvekstsenteret og bygda torsdag formiddag. I Berg blir det felles skolegudstjeneste for Senjahopen og Skaland skole fredag morgen. I Gryllefjord blir det familiegudstjeneste torsdag kveld, hvor Gryllefjord barnekor vil prege opplegget.
 
Avslutningsgudstjeneste og visitasforedrag
Visitasen avsluttes med gudstjeneste i Berg kirke på søndag. Vi håper at folk fra både nordre og søndre Torsken også kan finne veien dit (forhåpentligvis i godt vær!), og fra hele Berg. På kirkekaffen etterpå holdes da det formelle ”visitas-foredraget” – biskopens oppsummering av dagene og samtalene. Dette vil selvsagt bli gjort tilgjengelig også for de som ikke får vært med den dagen. Og seinere skal visitasen følges opp av både menighetsråd, prost og biskop.
 
Visitasmeldingen som er utarbeidet av sognepresten til bakgrunn for visitasen, kan fås ved prestekontoret / info i kommunehusene. Velkommen til visitas!
 
Fra programmet – åpent for alle:               
 
Onsdag - 10. okt
Medby kapell     Kl 19     Bygdekveld: Kirka i nærmiljøet. 
                                                          
Torsdag 11.okt. 
Medby kapell     Kl 10    
Gudstjeneste for bygdefolket og Medby oppvekstsenter.   
Gryllefjord kapell            Kl 18    
Familiegudstjeneste med Gryllefjord barnekor. Kirkekaffe.             
 
Fredag 12.okt    
Berg kirke           Kl 0930 Gudstjeneste Skaland og Senjahopen skole.           
Fiskarheimen      Kl 18     Temakveld: Kirka i nærmiljøet. Kjerkekoret synger og leder allsang.            
 
Søndag 14. okt  
Berg kirke           Kl 11    
Gudstjeneste med nattverd. Kjerkekoret deltar. Kirkekaffe og visitasforedrag.