Du er her: Hjem Torsken menighet

Bra innsats i Kirkens Nødhjelps-aksjonen!

DEL:
Det er jo på tide å fortelle om hvor bra det gikk på innsamlingsaksjonen til konfirmantene! "Ungdom ut av krig og konflikt" var temaet for Kirkens Nødhjelp-helga i Senja distrikt 17.-19. mars. Vi hadde en fin dag med konfirmantene på kirka på lørdag, og de som gikk på dørene med bøsser fikk inn masse penger.
Det kom inn over 46 000 i Lenvik, 18 000 i Tranøy, 7 000 i Torsken, og 11000 i Berg!  Alt dette er dessuten mye mer enn i fjor! Både i Tranøy og Berg fikk vi altså over 10 kr pr innbygger, det er bra! Silsand-konfirmantene gjorde også en kjempeinnsats, med 18 000 kroner bare derfra, og alle roder dekket.

I tillegg kommer det som kommer inn på ofringer i kirkene, og leveres på fastebøsser som folk har hatt hjemme. En bra sum samlet, til hjelp for ungdom ut av krig og krise.

Hjertelig takk, og gratulerer! 

Hilsen
menighetene og KN-kontaktene
Heidi Tove Olsen og Ingunn Rinde.