Du er her: Hjem Torsken menighet

Gudstjenester i Torsken Sogn - 2013

DEL:

Gudstjenester i Torsken Sogn

 
Det kommer til å bli forandringer så følg med i Folkebladet på fredager, på oppslag og her på kommunens hjemmeside.
Oppdateringer kommer.
 
 
24. mars         Gryllefjord                  Høymesse Klokka 11
                         Organist Siss-Marit Andreassen Prest Ingfrid Norum
29. mars         Gryllefjord Sykehjem Gudstjeneste Klokka 17  
                         Organist Greta Åsali Jenssen Prest Ingfrid Norum
1. april            Medby Kapell             Gudstjeneste Klokka 11
                        Organist Siss-Marit Andreassen Prest Oddmund Brundtland
                        Prest Ingfrid Norum  
14. april         Grunnfarnes Kapell    Klokka 17
28. april         Gryllefjord Kapell       Høymesse Klokka 11
                        Organist Siss-Marit Andreassen 
                       
9. mai             Torsken Kirke              Klokka 17 Kristi Himmelfartsdag
12. mai           Sifjord                           Klokka 17
17. mai           Gryllefjord Kapell
19.mai            Medby Kapell              Klokka 17 Første pinsedag
25. mai           Gryllefjord Kapell       Klokka 17 Samtalegudstjeneste
26. mai           Gryllefjord Kapell       Klokka 11 Konfirmasjon
9. juni              Flakstadvåg Kirke     Klokka 17
23. juni            Torsken Kirke           Klokka 17
 
Ta kontakt om det er noe!
 
Ingfrid Norum

Tlf. 99 79 31 12 
ingfrid.norum@gmail.com