Du er her: Hjem Torsken menighet
Bjerkas_jubileum200

Kvinneprestfesten startet i Hamar – og fortsetter på Senja 16.-19. juni

DEL:
Helga 19.-20. mars var det stor, glad og høytidelig feiring av Ingrid Bjerkås og 50 år siden hennes ordinasjon på Vang i Hamar. Det var stor oppslutning om både seminardagen på lørdag, og festgudstjeneste og kirkekaffe på søndag. Da jeg som sogneprest i Berg og Torsken hilste fra menighetene her hun virket og ønsket velkommen til feiring på Senja, var det stor applaus - og mange sier at de kommer, og at de gleder seg!

Dermed fortsetter vi planlegginga av feiringa hos oss i Berg og Torsken i juni. Påmeldingene har begynt å strømme inn. Mange av de inviterte har takket ja – her kommer representanter fra kirkeledelsen både i Departmentet, Kirkerådet, biskopene, lærestedene, fagorganisasjonene, og våre søsterkirker i Sverige, Danmark og Finland.

Mange kommer også fra familien til Ingrid Bjerkås – det er også veldig kjekt! Biskopen vår har innkalt alle de kvinnelige prestene i bispdømmet. I tillegg kommer påmeldte fra hele landet og forskjellige sammenhenger – kvinner og menn, prester og andre kirkefolk, studenter, interesserte… Og så fra lokalfolket, og regionen – vi håper og tror at mange vil komme og være med på de åpne arrangementene. Det kan bli fullt, men det skal bli godt. Det skal bli en folkefest, hvor Den norske kirke feirer en viktig begivenhet her hos oss!

Program og informasjon legges ut fortløpende på www.kirken.no og Berg og Torsken kommunes hjemmesider – i tillegg til det som kommer i aviser og på plakater. Det vil justeres og presiseres mer enn det som er klart nå. Så følg bare med, vel møtt, og et godt jubileum!

Ingunn Rinde

Se festprogram juni
 

Bjerkas jubileum 500
Foto: Reiner Schaufler
Tidligere kateket i Berg og Torsken; Siri Sunde, var med på kvinneprestfeiringa i Hamar, sammen med Ingunn Rinde. Siri, som nå er sogneprest i Brøttum i Hamar, kommer også nordover til Senja-feiringa i juni, og gleder seg stort. De har booket seg inn på Torskenkrogen.