interesserte elever

Forskningsdagen 2016

DEL:

Torsdag 22. september var vi på Newtonrommet i kunnskapsparken på Finnsnes.  Vi så på mineraler og bergarter og lærte at mineralene er «ingrediensene» i bergartene. Vi brukte syre på 4 forskjellige bergarter, for å sjekke om de inneholdt kalkspatt.  

interesserte elever
ivrige studier av kongekrabbe

Etter at vi hadde spist lunsj på kafe Okazo gikk vi til Refakaia. Der besøkte vi forskningsbåten fra universitetet i Tromsø. Der vi lærte om havet, fisker, krabbe og havstrømmer. Det var spennende og lærerikt, men det var litt kjedelig om havstrømmer.

Etter det spiste vi på Okazo, og gikk deretter til forskningsskipet.

 

I forskningsskipet snakket vi først men en dame som skulle fortelle oss litt om havstrømmer og havbunnen. Så snakket vi med en mann som fortalte oss litt om laksen og dens livssirkel. Deretter snakket vi med en dansk mann som fortalte oss litt om krabbe og andre dyr som lever i sjøen. Til slutt snakket vi men en svensk dame som snakket litt om grensene til dyrene.

                        

                                                                                                                        -Mellomtrinnet