internett_30757a

Skolerute 2016-2017

DEL:
Skolerute 2016 - 2017
Høst 2016 Fridager antall skoledager
August Skolestarte mandag. 22 august 8
September   22
Oktober Høstferie 6. og 7. oktober 19
November Felles planlegging i vgs 21. og 22 november 20
Desember Siste skoledag før jul 21. desember 15
Total   84
Vår 2017    
Januar Skolestart 3. januar 21
Februar Vinterferie 27. februar til 3 mars 18
Mars Vinterferie 27. februar til 3 mars 20
April Påskeferie 10. til 17. april 14
Mai Skolefri 26. mai 19
Juni Siste skoledag onsdag 21 juni 14
Totalt   106
Skoleåret   190