Søknadsfrister barnehage, skole og skolefritidsordning

DEL:

Skjemaer for innmelding/søknader finner dere under Skjemaer på Torsken kommune hjemmeside.

Frist for innmelding skole 3.april 2018.

- Skolen starter opp mandag 20.august 2018.

Søknadsfrist barnehage 3.april 2018.

 - De som søkte barnehageplass tidligere trenger ikke å søke på nytt, men må søke på nytt hvis det foreligger endringer. Alle vil få tildelingsbrev om plass i løpet av juni 2018.

 - Det avvikles fellesferie i barnehagene sommeren 2018. Fellesferien avvikles uke 28, 29, 30 og 31. Oppstart av nytt barnehageår blir derfor mandag 6.august 2018. (Jmf Kommunestyrevedtak 12.12.17)

Søknadsfrist skolefritidsordning 30.april 2018.

 - Skolefritidsordningen følger skoleruta, og vil ha oppstart mandag 20.august 2018. (Jmf Kommunestyrevedtak 12.12.17)