Du er her: Hjem Torsken menighet

Torsken menighet.

22. 03. 2006
Sammen med Torsken menighet utgjør Berg menighet Berg prestegjeld, som igjen er en del av Senja prosti og Nord-Hålogaland bispedømme.

Orientering om ny prestevikar i Torsken

28. 02. 2006
Fra 1. mars går prostiprest Kaare Stenseng over i engasjement som stasjonsprest på Bardufoss, med permisjon fra prostipreststillingen i Senja.

Ruth Astrid Stellmacher, som var vikar for ham i høst, fødte Jakob Elia 14. februar, og har dermed svangerskapspermisjon. Nå er mannen til Ruth Astrid, Frank Stellmacher, som er engasjert som vikar i prostipreststillingen.

Menighetsrådet

6. 10. 2005
Nytt menighetsråd i Torsken for årene 2006 - 2009 består av følgende medlemmer:

Innsamling for barnesoldater

15. 03. 2006
På søndag er det storaksjon på Senja, og fint besøk i Søndre Torsken. Det er Kirkens Nødhjelp og konfirmantlederne i prostiet som i samarbeid skal ha en aksjons- og informasjonshelg. Etter en felles temadag for konfirmantene lørdag, blir Torsken kirke og Grunnfarnes kapell startstedet på søndag, med temagudstjeneste kl. 11. Etter den skal konfirmantene og noen flere ut og gå å dørene med bøsser. Da håper vi alle hjem får spørsmålet: Vil du støtte krkens Nødhjelps arbeid for barnesoldater?

Ny og gammel prest på Medby.

7. 03. 2006
Søndag 12. mars kommer både gamle- og nypresten til Medby for å holde gudstjeneste. Sogneprest Ingunn Rinde kommer, og det gjør også den nye prestevikaren, Frank Stellmacher.

Gudstjenester utover vinteren og våren.

7. 03. 2006
Her kan du laste ned lista  PDF document ODT document over alle gudstjenestene i Torsken kommune fra mars til juni 2006.
flakirke_140x112

Kirka på Flakstadvåg.

28. 02. 2006
Anton Nilsa heter en velstandsmann som var bosatt på Halvardsøya på slutten av det forrige århundre. Han hjalp folk i mangt et knipetak, og religiøst interessert som han var, fikk han reist et stort forsamlingshus for fiskerne ute på øya. Dette huset betalte han i sin helhet.

Grunnfarnes Bedehus

28. 02. 2006
Grunnfarens bedehus er et luthersk bedehus som er innvidd til kirkelige handlinger. Retten til å benytte huset til møter, sammenkomster og fester m.v. har alle tilreisende og stedelige personer, som taler Guds ord og tilhører statskirken og den lutherske bekjennelse.
bedehus_140x105

Medby kapell

28. 02. 2006
Bedehuset var først oppført i Holmenvær omkring 1890. Holmenvær var da det største fiskeværet i Troms fylke og fisket var rikt. Om vinteren kunne det være opptil 1000 fiskere som deltok. Om våren og sommeren var det 3-400.
Gryllefjord_kapell_6april_2006_1024

Gryllefjord kirkeforening

27. 02. 2006
Juletrefesten 2005.