grovavfall-stasjon-containere_500x268

GROVAVFALL

DEL:

HVER MANDAG KL.1500-1630 ER GROVAVFALLSCONTAINERE BETJENT VEDR. INNLEVERING.

NB! DET ER IKKE TILLATT Å DEPONERE GROVFALL UTENOM ÅPNINGSTIDEN!

        OVERTREDELSER AV DETTE KAN FØRE TIL ANMELDELSE.   

LOKASJONER:  
•         GRYLLEFJORD (V/ FERGEKAIA ) 
•         VEIMANNSBOTN (V/ BRANNSTASJONEN)