EIENDOMSSKATT FOR 2019

Regler for eiendomsskattvedtekter  Gjeldende fra 01.01.2019

 

Eiendomsskattelister for bolig- og fritidseiendommer, grunneiendommer, næringseiendommer samt verker og bruk legges med dette ut til offentlig ettersyn i 3 uker jfr. Eiendomsskattelovens § 15.

 

Dersom det avdekkes direkte feil i oversikten, eller opplysninger ikke er i samsvar med egne noteringer, ønsker vi tilbakemelding på dette epost til postmottak@torsken.kommune.no. 

Klage over eiendomskatten må framsettes skriftlig innen de angitte frister, slik det framgår av Eiendomsskatteloven § 14, §15 og §19.

Følgende eiendommer er fritatt for beskatning:
Eiendom til stiftelse eller institusjon (eks. idrettslag og lignende), bygning som har historisk verdi, kommunens egen eiendom, jfr. § 5 og § 7 i Eiendomsskatteloven.
Eventuell begjæring om overtakst sendes: Torsken kommune, Eiendomsskattekontoret, Herredshusveien 11, 9380  Gryllefjord.
 
Taksering finnes i linker under:

18Ballesvika

19Teistevika

20Sandsvika

21Barbogen

22Gryllefjord

23Gryllefjordbotn

24Torsken

25Kongsnes

26Kjerringvik

27Holmenvaer

28orja

29Grunnfarnes

30Kaldfarnes

31Medby

32veimannsbotn

33Veimannen

34SifjordFinnes

35Finnes

36Vikan

37Leikvika

38Aarberg

39Flakstadvag

NÆRINGSEIENDOMMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIENDOMSSKATT FOR 2018

27. 02. 2018

Regler for eiendomsskattvedtekter  Gjeldende fra 01.01.2019

 

Eiendomsskattelister for bolig- og fritidseiendommer, grunneiendommer, næringseiendommer samt verker og bruk legges med dette ut til offentlig ettersyn i 3 uker jfr. Eiendomsskattelovens § 15.

 

Dersom det avdekkes direkte feil i oversikten, eller opplysninger ikke er i samsvar med egne noteringer, ønsker vi tilbakemelding på dette epost til postmottak@torsken.kommune.no. 

Klage over eiendomskatten må framsettes skriftlig innen de angitte frister, slik det framgår av Eiendomsskatteloven § 14, §15 og §19.

Følgende eiendommer er fritatt for beskatning i 2018:
Eiendom til stiftelse eller institusjon (eks. idrettslag og lignende), bygning som har historisk verdi, kommunens egen eiendom, jfr. § 5 og § 7 i Eiendomsskatteloven.
Eventuell begjæring om overtakst sendes: Torsken kommune, Eiendomsskattekontoret, 9380  Gryllefjord.
 
Taksering finnes i linker under:

18Ballesvika

19Teistevika

20Sandsvika

21Barbogen

22Gryllefjord

23Gryllefjordbotn

24Torsken

25Kongsnes

26Kjerringvik

27Holmenvaer

28orja

29Grunnfarnes

30Kaldfarnes

31Medby

32veimannsbotn

33Veimannen

34SifjordFinnes

35Finnes

36Vikan

37Leikvika

38Aarberg

39Flakstadvag

NÆRINGSEIENDOMMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1928

Utlegging av eiendomsskatt for 2014

28. 02. 2014
 
Eiendomskattelister for bolig- og fritidseiendommer, næringseiendommer samt verker og bruk legges med dette ut til offentlig ettersyn.
 
Hjemmelshavere, eiere av næringseiendommer, verker og bruk vil få tilsendt melding om hvorledes taksten er framkommet. 
 
Dersom det avdekkes  direkte feil i oversikten, eller opplysningene ikke er i samsvar med egne noteringer, ønsker vi tilbakemelding på dette over tlf 415 68 136 eller e-post (hans.hoydahl@torsken.kommune.no). 
 
Klage over eiendomsskatten må fremsettes skriftlig innen de angitte frister slik det vil framgå i oversendelsesbrevet fra kommunen. Dette sendes ut i løpet av uke 10. 
1928

Eiendomsskatt 2014 - Kunngjøring om utlegging til offentlig ettersyn

28. 02. 2014
Torsken  kommunestyre har i møte 10.12.2013 vedtatt at den generelle eiendomsskattesatsen for skatteåret 2014 videreføres med 7 o/oo for  næringseiendommer og verker og bruk.
For ”bustaddelen i eigedomar med sjølvstendig bustaddelar” er eiendomsskatten 5,5 o/oo, jfr. eiendomsskattelovens § 12 bokstav a. 
Eiendomsskatt2013

Eiendomsskatt for 2013

1. 03. 2013
Utlegging av eiendomsskatt for 2013
Eiendomskattelister for bolig- og fritidseiendommer, næringseiendommer samt verker og bruk legges med dette ut til offentlig ettersyn.

Eiendomsskatt 2013 - Kunngjøring om utlegging til offentlig ettersyn.

27. 02. 2013
Torsken kommunestyre har i møte 04.12.2012 vedtatt at den generelle eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 videreføres med 7 o/oo for næringseiendommer og verker og bruk.
For ”bustaddelen i eigedomar med sjølvstendig bustaddelar” er eiendomsskatten 5,5 o/oo, jfr. eiendomsskattelovens § 12 bokstav a.

Eiendomsskatt 2012 - Kunngjøring om utlegging til offentlig ettersyn -se lister

1. 03. 2012
Torsken kommunestyre har i møte 06.12.11 vedtatt at den generelle eiendomsskattesatsen for skatteåret 2012 videreføres med 7 o/oo. For ”bustaddelen i eigedomar med sjølvstendig bustaddelar” er eiendomsskatten 5,5 o/oo, jfr. eiendomsskattelovens § 12 bokstav a.
Det er fastsatt et bunnfradrag på kr 100.000 for alle boliger/fritidsboliger/hytter.
I kommunestyremøte 23.10.07 ble det vedtatt at det skal skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. Dette vedtaket ble utdypet i møte 06.03.08.

Utlegging av eiendomskatt for 2011. -Se lister

28. 02. 2011

Skattelistene legges med dette ut til offentlig ettersyn. For å lese .pdf filer trenger Adobe reader. Dette kan lastes ned gratis fra Adobes her. Eiendomsskattelister for bolig-/og fritidseiendommer samt verker og bruk legges med dette ut til offentlig ettersyn. Hver enkelt hjemmelshaver vil få tilsendt eget brev med melding om hvorledes taksten er framkommet. For bolig- og fritidseiendommer er skattesatsen 5,5 promille.
Dersom det avdekkes direkte feil i oversiktene, eller opplysningene der ikke er i samsvar med egne noteringer, ønsker vi tilbakemelding på dette over tlf 415 68 136 eller e-post (hans.hoydahl@torsken.kommune.no) Klage over eiendomsskatten må framsettes skriftlig innen de angitte frister slik det vil framgå i oversendelsesbrevet fra kommunen.

Hans Fritjof Høydahl, Rådgiver     Se lister     Egenmeldingsskjema

Utlegging av eiendomskatt for 2010. -Se lister

28. 02. 2010

Skattelistene legges med dette ut til offentlig ettersyn.
For å lese .pdf filer trenger Adobe reader. Dette kan lastes ned gratis fra Adobes her.
Eiendomsskattelister for bolig-/og fritidseiendommer samt verker og bruk legges med dette ut til offentlig ettersyn. Hver enkelt hjemmelshaver vil få tilsendt eget brev med melding om hvorledes taksten er framkommet.
For bolig- og fritidseiendommer er skattesatsen økt fra 4 promille til 5,5 promille.
Dersom det avdekkes direkte feil i oversiktene, eller opplysningene der ikke er i samsvar med egne noteringer, ønsker vi tilbakemelding på dette over tlf 415 68 136 eller e-post (hans.hoydahl@torsken.kommune.no)
Klage over eiendomsskatten må framsettes skriftlig innen de angitte frister slik det vil framgå i oversendelsesbrevet fra kommunen.  

Hans Fritjof Høydahl, Rådgiver

Eiendomsskatt 2010 – Kunngjøring om utlegging til offentlig ettersyn.

26. 02. 2010
Torsken kommunestyre har i møte 16.12.2009 vedtatt at den generelle eiendomsskattesatsen for skatteåret 2010 videreføres med 7 o/oo. For ”bustaddelen i eigedomar med sjølvstendig bustaddelar” er eiendomsskatten 5,5 o/oo, jfr. eiendomsskattelovens § 12 bokstav a.
Det er fastsatt et bunnfradrag på kr 100.000 for alle boliger/fritidsboliger/hytter.
I kommunestyremøte 23.10.07 ble det vedtatt at det skal skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. Dette vedtaket ble utdypet i møte 06.03.08. Det er ikke gjort andre endringer i forhold til dette enn at oppdrettsanlegg er tatt med fra 2010.