Du er her: Hjem Om Torsken Bygder
Gryllefjord

Bygder

10. 02. 2004

Torsken kommune er delt i en nordre del, der bygdene Gryllefjord, Torsken og Ballesvika ligger, og en søndre del med bygdene Grunnfarnes, Kaldfarnes, Medby, Veidmannen, Botn, Sifjord og Flakstadvåg. Veiavstanden Sifjord og Gryllefjord er ca 70 km. Videre er det vel 20 km fra Sifjord til Flakstadvåg.

finnes

Finnes

22. 03. 2006

På andre siden av fjorden fra Sifjord ligger Finnes. Navnet antas å stamme fra at det var finner som først bosatte seg i bygda. Her er bl.a. funnet en samisk offerstein, den eneste på Senja hittil. Også folket på Finnes var kjent som dyktige sildefiskere og sildebaser.

flakstadvag sommer_140x105

Flakstadvåg

22. 03. 2006

Kjører man fra Sifjorden forbi Finnes, kommer man etter snaue to mils kjøring til Flakstadvåg. Bygda ligger på nordsiden av den dype og fiskerike Selfjorden, med store myrområdet (delvis dyrket) rundt.

GrnesNatt_140x80

Grunnfarnes

22. 03. 2006

Fra Medby går veien gjennom nok en tunnel, videre ned rundt en fjord, før man kommer til Grunnfarnes. (Grunnfjardarnes=neset ved den grunne fjorden). Her kan det også ved spesielle vindretninger være værhardt, men en ny molo skjermer havneområdet med båter og fiskebruk.

Gryllefjord fra Speilet_140x105

Gryllefjord

22. 03. 2006

Bebyggelsen ligger på ei smal strandflate på sørsiden av den seks-sju km lange fjorden. I omgivelsene rundt reiser det seg mektige fjell, bla Middagstinden og Juldagstinden. Navnet er av gammelnorsk opprinnelse, og ble da benevnt Gryflufjordr. Det er sannsynlig at opprinnelsen til førsteleddet er "rote/grave".

Kaldfarnes2_140x93

Kaldfarnes

22. 03. 2006

Tidligere sentrum for bygdene i sørkommunen (fram mot 1900) med skole, dampbåtsanløp, posthus, butikk, tinghus m.m. Nå er det få innbyggere tilbake, og fritidseiendommene dominerer.

Medby_700

Medby

22. 03. 2006

Fra Sifjord går veien videre gjennom en tunnel til Medby. Navnet er gammelnorsk "MIdtbyr" (midtbygda), og kommer av at det er den midterste av tre bygder i Veimannsfjorden. Stedet regnes som et senter i søndre Torsken.

sifjord sommer_140x105

Sifjord

22. 03. 2006

Sifjord er den første bygda man kommer til dersom man legger turen med bil gjennom Kaperdalen mot den sørlige delen av Torsken. Navnet kommer av gammelnorsk Sidufjordr (fjorden med de bratte sidene, eller kanskje den side (breie) fjorden.

torsken_140x90

Torsken

22. 03. 2006

Kjører man fra Gryllefjord mot sør over Torskenskaret kommer man til bygda og fjorden som kommunen har sitt navn fra. Rett ovafor fiskeværet ligger en fjellformasjon som tidligere lignet litt på en torsk med hode og spor. Nå er deler rast ut. Dette fjellet skal. ifølge tradisjonen, våre opphavet til navnet på bygda og kirkestedet, senere også kommunen.

Veimann

22. 03. 2006
Ser man over fjorden fra Medby kan man se noen hus på den andre siden. Husene tilhører ei nesten fraflytta bygd som har fått navnet sitt etter fjellet den ligger ved, Veimannen. Navnet kommer trolig av det gammelnorske ordet Veidimadr som betyr fangstmannen.